ČLÁNKY a RADY

Airsoft vojenské Funkce

Airsoft vojenské Funkce

Pointman: Je jako uši a oči hlídky, v jungli jde 3-4 metry před jednotkou, v méně hustém porostu 7-8m. Své poznatky předává veliteli který na jejich základech rozhoduje o postupu. Postupuje podle mapy a instrukcí velitele hlídky, ale není zodpovědný za navigaci.

Kulometčík: Je prakticky hlavní palebnou silou jednotky. Jeho práce je umlčet nepřítele a přibít ho k zemi, aby velitel mohl manévrovat s jednotkou, případně se s jednotkou vypařit. Rychlost jednotky se podřizuje nejpomalejšímu, většinou právě kulometu.

Radista: Radistova práce je nosit všechny prostředky pro externí komunikaci. Dobrý radista je schopen zajistit spojení za všech podmínek. Dodržuje plán spojení s HQ a hlásí postup a splnění jednotlivých úkolů. Radista je pro jednotku prakticky nepostradatelný, neboť dobře zavolanou podporou může několikanásobně posílit jednotku.

Velitel hlídky: Má na starosti družstvo a v boji svůj fire team. Je to mozek celé operace a všichni vojáci od něj příjmají rozkazy. V patrole jde druhý za PM. lánuje od navigace až po čas a místo vyzvednutí. Své povely často konzultuje s PM, aby zajistil přesnou trasu.

Medik: Je doktor družstva, ale většinu času působí jako střelec. Má odpovědnost za nemocné a raněné. Před akcí musí podrobně zpracovat plán možných ohrožení na zdraví a evakuační plán, pro případ že by byl někdo vážně zraněn. V boji funguje jako střelec, dokud není někdo raněn, v tu chvíli soustředí svou pozornost na ošetření raněného a velitel jednotky se snaží manévrovat bezpečně na místo, kde může být raněný evakuován.

Zadní ostraha: (většinou ženista). Je vlastně zadní oko jednotky, neustále kontroluje dění na místech, kudy jednotka prošla. Pokud dostane hlídka rozkaz otočit se, přebítá funkci pointmana. Vždy nosí mapu a kontroluje navigaci, radí se s velitelem a s PM o trase, pokud by bylo nutné změnit směr.Žádné komentáře
 
© Desing by Dark WolF - Petr Kučera 2008 / 2010 S.G.I