AKCE

Černé Zlato 2 - Wendeta

Image hosted by PictureUp.Cz

Proběhlá akce Černé Zlato 2 - Wendeta
FOTKY ZDE:
15.5.2010 Černé Zlato 2
Vendetta


Zde je ke stáhnutí přehledný scénář k vytisknutí ve Wordu
http://www.uloz.to/4760219/cz2ws.docx

Organizátorem akce je Zorge ve spolupráci
s
www.softair.cz a teamem S.G.I
soft air

Sraz na parkovišti u vlakového nádraží
ve Velkém poříčí !!!
 
Pokud by vám padlo do oka cokoliv z našeho Bazaru není problém přivést na akci
airsoft bazar- Akce proběhne dne 15. Května 2010 od 10:00 hodin v lesích Velkého Poříčí u Hronova
- Proběhne v polomilitary stylu a bude zahrnovat průzkum, plnění úkolů, eliminace VIP a v neposlední řadě boj.
- Akce proběhne podle předem připraveného scénáře a předem určených pravidel. (Viz. scénář níže)
- Kromě běžných hráčů, se budou akce účastnit i tyto postavy:

- Velitel červených (Mohamat Tariq al Aza)
- Jeho zástupce (Kat Badr)
- Velitel modrých ( Cpt. Webster)
- 5 Pyrotechniků (dva u červených a tři u modrých)
- Zhruba 6 zdravotníků, podle účasti.

- Na tyto všechny pozice vypisuji výběrové řízení.

Velitelé (VIP):  - Plnoletost
                           - Autorita
                           - Smysl pro Fair play
                           - Schopný umravnit hráče svého týmu
                           - Zapálenost pro věc (Zelený mozek ideál )

Pyrotechnik:  - Smysl pro Fair play (Při manipulaci a obsluze bomb.)
                         - Každý pyrotechnik bude u sebe mít šroubováček,
                            štípačky schopné přestřihnout drát a ostrý nůž.
                         - Nehrozí žádné zranění, „výbuch“ bomby bude mít pouze akustický efekt (zvonění budíku.)

Zdravotník: - Bez zvláštních požadavků. Vybavení dostane na místě, musí mít pouze chuť vykonávat tuto roli.

Scénář:
Operace Černé Zlato 2 – Wendetta
Lokace: Pohoří Uran – Provincie Velkého Pořičí
Datum: 15.Květen 2010
Operační čas: 10:00

Po bitvě o ropná pole, biologické zbraně a rozprášení povstalecké
armády zavládl v provincii Pořičí klid. Jednotky 10-té horské divize Spojených států Amerických se stáhly a život v provincii se začal vracet k normálu. Ovšem, vláda je nová, nestabilní a zkorumpované pořádkové sily jsou placeny mafií.

Abdul-Razzaq al Aza, který padnul v bitvě o ropná pole se v podsvětí stává uctívanou legendou. Jeho syn Mohamat Tariq al Aza nikdy neodpustil spojencům otcovu smrt a jeho teroristická organizace An-Asad se nikdy nevzdala plánu na pomstu.

Teď, po roce přichází jejich příležitost. Situace v regionu je zoufalá.
Žoldáci najmutí teroristy drancuji, přepadávají, znásilňují a vraždí.
Policie je placena za nečinnost a vláda je zoufala. Mohamat Tariq al Aza slibuje pomoc, ochranu a lepší život. Od občanů unavených nečinností vlády se mu dostává obrovské podpory. Po rychlém a krvavém převratu se Mohamat Tariq al Aza prohlašuje diktátorem a neomezeným vůdcem provincie Pořičí. Konečně má možnost i prostředky na pomstu...

Organizace An-Asad se díky obchodu s drogami, zbraněmi a otroky stala
nejbohatší a nejrozšířenější teroristickou organizaci na světě,
mající teroristické buňky po celém světě, kontakty i ve vládních
kruzích a obrovské zásoby zbraní, ropy a zlata. Druhý muž organizace
Badr al Din známý pro svoji brutalitu jako Kat Badr se svými žoldáky napadl a obsadil Ruskou raketovou základnu Expedičního sboru, která zde v horách tajně funguje už od dob studené války.

Odsud se nabourají do Amerického zpravodajského systému a odvysílají
zfalšované záběry ruských letadel útočící na americké obchodní a civilní lodě. Toto se ještě Americké vládě podaří urovnat a zda se ze problém je zažehnán, nicméně týden na to po celém západním pobřeží USA začnou teroristické buňky organizace An-Asad v ruských uniformách a s ruskými zbraněmi útočit na bezbranné lidi. Začne to přepadáváním benzínových pump a osamocených obchodu, ale u toho se nezastaví. Během třech dnů už je 14 600 mrtvých Američanů, 11 vypálených vesnic, nebo malých měst, 4 zničené továrny a jedna elektrárna. Veřejnost a i někteří vládní úředníci jsou pobouřeni a volají po okamžité vojenské akci proti Rusku, i navzdory tomu, ze ruská vláda, jakoukoli vinu popírá a vyhrožuje tvrdou odplatou. Politické tahanice trvají, když Kat Badr odpálí jadernou střelu a zasáhne centrum San Franciska. Na následky výbuchu, radiace a požáru umírá 126 000 lidi.

V tu chvíli se Amerika uzavírá světu a prezident spolu s generály přijali rozhodnutí nepodepřené žádnými pádnými důkazy o jaderném napadnutí velkých měst v Rusku do 48 hodin. CIA má nejasné důkazy od agentů, že jedna z ruských raketových zakladen je v rukou teroristů. Mají necelých 48 hodin, aby základnu našli, obsadili a našli potřebné důkazy že za útoky stojí teroristé. Stihnou to dřív než USA odpálí své jaderné zbraně na Rusko a vypukne Třetí světová válka?

Rozdělení

- Dva týmy: 10-tá horské divize Spojených států Amerických na jedné straně (modré pásky) a na straně druhé teroristická organizace An Asad (červené pásky)
- Červený tým má dva VIP a modrý jen jednoho.
- 10-tá horská bude vysazena do 3 DZ (zón seskoku). Každý hráč si na začátku akce vylosuje místo svého vysazení a na něm začne samotná hra. (Vylosované zóny platí, zákaz výměny.)
- Červený tým začne na raketové základně. V jejím okolí ukryjí sadu notebooku, vysílače a kufříku s hesly. Zároveň ukryjí a označí v přidělených oblastech tyto věci: Sklad munice, Hromadný hrob, a počítačový terminál. V přidělené mapě budou vymezené sektory, kde je možno jej ukrýt. Vrchní velitel pak zanese do své mapy přesnou polohu všech těchto míst.
- Hráči budou označení páskou na ruce (modrou a nebo červenou), na požádání pak možno přidat pásku na zbraň, nohu, čepici… nikdy ale ne na druhou ruku!! Vrchní velitel červených (Mohamat Tariq al Aza )bude mít 4 pásky, na každé ruce dvě. Jeho zástupce (Kat Badr) bude mít na jedné ruce dvě a na druhé jednu.
- Akce začne ve stanovená čas na stanovených místech. (Modří na vylosovaných DZ a červení na raketové základně).

Modří budou pokračovat tak, aby dosáhli těchto cílů:

Prioritní cíle:

- Obsazení nepřátelské raketové základny.
- Nalezení nepřátelského počítačového terminálu, stáhnutí dat a následné zničení terminálu.
- Následný transport ukořistěných dat do zabezpečené zóny. (SZ)
- Zabití nepřátelských VIP.
- Nalezení a zničení dvou skladů munice.

Nepovinné cíle:

- Nalezení hromadného hrobu zavražděných civilistů
- Nalezení čísel a hesel peněžních účtů organizace.

Splnění obou nepovinných úkolů krátí respawn o 5 minut.

Sklad munice a jeho poloha bude jen velice hrubě známa. Bude ho tvořit označená krabice/bedna ukrytá v hrací zóně a označená minimálně 75 cm vysokým kolíkem. Sklad může být zničen pouze jednou ze tří náloží kterými disponuje modrý tým. Nálož musí být opatřena minimálně 15-ti minutovým zpožďovačem. Po „výbuchu“ je sklad považován za zničený. V době od položení výbušniny až po výbuch je možné nálož zneškodnit ale ne zničit. Je možné poté znovu uvést nálož do chodu.

Hromadný hrob bude tvořit příkop plný „mrtvých těl“. jeho poloha bude jen velice hrubě známa. Nalezení hrobu/splnění úkolu je myšleno: Lokalizace hrobu, nalezení kompromitujících fotografii v blízkém okolí a návrat s fotografiemi do SZ. Je-li člen modrého týmu s fotografiemi zabit, nechá je na místě. Zde je může sebrat další člen modrého týmu a pokračovat v cestě do SZ. Jsou-li fotografie ukořistěny červeným týmem, mohou být spáleny. Poté je nutné vrátit se ke hrobu a pořídit fotografie nové. (Na místě bude další sada fotografii, které se ale smějí požít, pouze, budou li předchozí zničeny.)

Nalezení čísel a hesel peněžních účtů organizace. Kufřík s těmito údaji se bude nacházet v okolí raketové základny. Kufřík, společně s notebookem a satelitním vysílačem, tvořící JEDEN KOMPLET může být schovaný a zamaskovaný, ale musí být k nalezení (viditelný aspoň ze 3 metrů). Úkol je považován za splněný, je-li kufřík i s obsahem eskortován do SZ. Je-li člen modrého týmu s kufrem zabit, nechá ho ležet na místě. Ukořistí-li kufřík člen červeného týmu, nesmí ho ukrývat, pouze vzít sebou, nebo ho předat další osobě. NIKDY VŠAK ZNOVU UKRÝT.

Zabití VIP. VIP bude označen. Řadový hráč bude mít pásku na ruce. (Na požádaní je možné přidat pásku na helmu, čepici, okolo nohy… Nikdy však na druhou ruku!!!) Mohamat Tariq al Aza (vrchní velitel červených) bude označen dvěma pásky na každé ruce. Jeho pomocník (druhý VIP) Kat Badr bude označen třemi pásky, na jedné ruce dva a na druhé jeden. ZABITÍ viz. dále. Mohamat Tariq al Aza u sebe bude mít mapu na které bude vyznačena poloha raketové základny a všech důležitých objektů + nejdůležitější taktické informace. Je-li zabit, nechá svoji mapu na místě, kde jí můžou ukrást spojenci a odchází na mrtvoliště, kde se jeho příchodem prodlužuje respawn o 5 minut.

Obsazení nepřátelské raketové základny se rozumí eliminace nepřátel a ukořistění odpalovacích klíčů k raketám. Klíče budou dva, modrý a červený v příslušných barevných obálkách. Jsou-li klíče nalezeny a transportovány do SZ, prodlužuje se červeným respawn o 5 minut. Je-li jejich VIP už po smrti, prodloužení respawnů se sčítá. Obálky s klíči je nutné transportovat pohromadě (u jednoho člověka.) Je-li hráč s klíči zabit, položí obálku na místo, kde ho může ukořistit nepřítel, který jej musí co nejdříve vrátit na raketovou základnu.

Nalezení nepřátelského počítačového terminálu, stáhnutí dat a následné zničení terminálu je považováno nalezení počítačového terminálu, který bude vyznačen na mapě VIP. Jeho poloha bude opět velice zhruba známa a opět bude ukryt tak aby byl viděn minimálně ze 3 metrů. Stahování dat se provede rozluštěním rébusu, který bude v čas dodán. Po jeho vyřešení, bude následovat ústup i s řešením do SZ. Během ústupu, může být řešení ukořistěno červeným týmem. Ti jej musejí co nejdříve vrátit k terminálu, kde se ho může modrý tým pokusit znovu dobít.

Červení mají za úkol:

- Zabránit modrému týmu v plnění úkolů. Dále mají za úkol zabít modrého VIP. Jeho zabitím prodlouží modrým respawn o 10 minut. Dalším úkolem mají najít při seskoku ztracený deník a dopravit ho na raketovou základnu. (Deník umístí na jednu z DZ pořadatel). Modří nesmějí deník přenášet a jakkoli s nim manipulovat.Je li červený hráč s deníkem zabit, nechá ho ležet na místě a odchází na mrtvoliště. Modří mohou deník pouze bránit, nikoli však přenášet. Po donesení deníku na raketovou základnu se modrému týmu prodlouží respawn o dalších 5 minut.
- Hra končí, splní li modří všechny povinné úkoly (vítězství modrých) a nebo uplynutím určeného času a vítězstvím červených.


Pravidla!

Smrt – zabití: - Zásah platí do každé části těla.
                          - Zásah do zbraně je neplatný.
                          - Zásah do helmy je platný.
                          - Zásah do neprůstřelné vesty je platný.
                          - Možno využít batoh jako krytí, nesmí být ovšem v tu chvíli součástí výstroje a může sloužit pouze jako provizorní krytí.

Zdravotník

- Po zásahu, se jakýkoli hráč hlásí obvyklým „Mám“ a zvednutou rukou. Pak se posadí, odloží zbraň a pokud možno sundá pokrývku hlavy. Setrvá na místě do doby, než se k němu dostane zdravotník, nejdéle však 10 minut. Poté odchází na mrtvoliště. Dostane- li se k němu zdravotník včas, ošetří ho, pomocí žluté pásky omotané kolem ruky. Poté se hráč vrací do boje. Je-li zasažen podruhé, odchází na mrtvoliště neprodleně. Tam sundá žlutou zdravotnickou pásku a vrací se do boje po uplynutí respawnu. Zraněný nesmí střílet, pohybovat se(s výjimkou že by vyloženě překážel, tak se může uklidit stranou) a jakkoli komunikovat. Spolubojovníci mohou zraněného odnést, odtáhnout, nebo jinak transportovat na dosah zdravotníka. Nikdy se však zraněný nemůže pohybovat sám. Povolání zdravotníka je nepřenosné (výjimku tvoří že zdravotník odejde z nějakého důvodu úplně ze hry.)

Pyrotechnik

- Modrý tým: Jeho pyrotechnici (tři) mají za úkol donést, na místě aktivovat nálož, nastavit 15-ti minutové zpoždění a podminovat sklady munice. V případě deaktivace ze strany červených, uvést bombu znovu do chodu. (Znovu pomocí lustrsvorky spojit hodiny se zdrojem.)
- Červený tým: Jeho pyrotechnici (dva) mají za úkol zneškodnit nálože položené modrými pyrotechnici. Zneškodnění provedou pomocí kleští, kterými odstřihnou kabel od zdroje. Nálož nesmějí poškodit!!
Povolání pyrotechnika je nepřenosné, pouze s výjimkou jako u zdravotníka!! Při výbuchu, všichni v okruhu 15-ti metrů jsou okamžitě po smrti.

- Používání pyrotechniky bude upřesněno na Foru viz. odkaz víše
- Nebude-li řečeno jinak, platí standardní airsoftová pravidla.
- Věkové omezení: 18+ a mladší s doprovodem zákonného zástupce a nebo s písemným souhlasem zákonného zástupce.
- Majitelé silnějších zbraní (135m/s a výš) budou střílet s ohledem na jejich sílu a v žádném případě nebudou naschvál střílet do hlav.
- Ostřelovači se vyvarují střelbě do hlavy, bude-li jiná možnost. Pro střelbu na malou vzdálenost pro ně platí to samé co pro majitele silných zbraní.

Závěrem bych chtěl říct že doufám, že se akce obejde bez zbytečných tahanic ohledně nepřiznávání a porušování scénáře. Ten je trošku komplikovanější kvůli snaze akci ozvláštnit a asi nebude v silách pořadatelů vše uhlídat. Prosím tedy o to, aby jste si nekazili hru sami sobě a dodržovali pravidla scénáře, airsoftu i slušného chování.

Image hosted by PictureUp.Cz
CZ2W
Poslední komentáře
10.12.2010 21:18:08: Luxus akce
 
© Desing by Dark WolF - Petr Kučera 2008 / 2010 S.G.I